Community News & Events

Planet Smile 2022 Fundraising Dinner

You can make a difference for a lifetime. Join Planet Smile & make it happen. We need your support. Vietnamese below/Tiếng Việt bên dưới

About this event

We are hosting this dinner to raise funds to further develop comprehensive and sustainable programs for cleft lip and palate (CLP) treatments. Every year, more than 3,400 children are born with CLP in Vietnam. The annual total is almost six times that of the Canadian total. Because CLP is a treatable medical condition, Planet Smile for Kids in partnership with SmileTrain will be going back to the National Hospital for Odonto-Stomatology (NHOS) in Ho Chi Minh, Vietnam to provide education for parents and training for dental and medical professionals caring for children with CLP. With your support, we will share and spread knowledge so the treatment of CLP can proliferate beyond Ho Chi Minh City.

Your support will greatly improve the outcome for children with CLP and help prevent:

 • Abortions & abandonment
 • Bullying & stigmatization
 • Delayed physical & mental developements
 • Hearing loss & speech impediment
 • Gaps in continuum of care from birth to young adulthood
 • Loss of quality of life for both the child and their families for a lifetime.

We need your help. Please join us for dinner, entertainment, silent and live auctions. You are making a difference that will last a lifetime.

Thank you in advance for your support!

Bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong suốt cuộc đời. Tham gia cùng Planet Smile và biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn.

Chúng tôi tổ chức bữa ăn tối này nhằm mục đích gây quỹ để phát triển hơn nữa các chương trình toàn diện và bền vững cho việc điều trị khe hở môi và vòm miệng. Mỗi năm, Việt Nam có hơn 3,400 đứa trẻ được sinh ra với dị tật khe hở môi và vòm miệng. Con số tổng mỗi năm ở Việt Nam cao hơn gần gấp sáu lần ở Canada. Vì dị tật khe hở môi và vòm miệng là một tình trạng có thể điều trị được, Planet Smile for Kids phối hợp với SmileTrain sẽ quay trở lại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để cung cấp kiến thức cho cha mẹ và huấn luyện cho các y bác sĩ, những người chăm sóc những đứa trẻ bị dị tật khe hở môi – vòm miệng. Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ và tuyên truyền kiến thức để việc điều trị khe hở môi – vòm miệng có thể đi xa hơn tới những tỉnh thành khác. Sự ủng hộ của các bạn sẽ cải thiện cuộc sống cho những đứa trẻ rất nhiều và giúp ngắn ngừa:

 • Nạn phá thai và bỏ rơi
 • Bắt nạt và kỳ thị
 • Phát triển chậm về thể chất và tinh thần
 • Mất thính giác và trở ngại nói
 • Khoảng cách trong quá trình chăm sóc từ sơ sinh đến trưởng thành
 • Sự mất chất lượng cuộc sống của cả đứa trẻ và gia đình của chúng suốt đời

Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Xin hãy tham dự bữa tối gây quỹ cùng chúng tôi, với đêm nhạc giải trí, yên tỉnh và các đấu giá trực tiếp. Các bạn đang tạo ra một sự khác biệt mà sẽ tồn tại suốt đời.

Xin cảm ơn trước vì sự hỗ trợ của bạn!

Event sponsors / Các nhà tài trợ:

Advertising In Print | Allwest Insurance | Apex Dental Clinic | OpenRoad Auto Group | SmileTrain | Westcoast International Dental Clinic

The Goal / Mục đích:

comprehensive CLP program at NHOS will support parents and children fix a treatable medical condition. Treatment will bring positive change that will last a lifetime.

Một chương trình toàn diện về khe hở môi và vòm miệng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sẽ hỗ trợ ba mẹ và trẻ em để chữa trị một tình trạng có thể điều trị được. Sự điều trị này sẽ mang lại thay đổi tích cực kéo dài suốt đời.

Planet Smile 2022 Fundraising Dinner image

The Journey / Hành trình:

The Objective / Mục tiêu:

Canadian professionals from UBC Dentistry, BC Children’s Hospital, SickKids Hospital, and auxiliary talents will continue to support and share knowledge with NHOS. Funds raised from this event will be used for:

 • Renovation of audiology testing rooms at the NHOS CLP Care Center;
 • Symposium (from November 12 – 18, 2022) in Ho Chi Minh City, Vietnam;
 • Surgeries – live and simulations;
 • Professional workshops for: nasoalveolar moulding, audiology, speech, nursing, nutrition and oral health;
 • Patient-care workshops for parents;
 • Patient fee subsidy for audiology testing;
 • Baby cots – two already on order.

Các chuyên gia Canada đến từ trường UBC Dentistry, Bệnh viện BC Children, Bệnh viện SickKids, và các tài năng phụ trợ sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ kiến thức với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM. Phần quỹ được quyên góp từ sự kiện này sẽ được dùng cho:

 • Cải tạo các phòng kiểm tra thính giác tại Trung tâm điều trị toàn diện khe hở môi – vòm miệng;
 • Hội nghị chuyên đề (từ ngày 12/11/2022 đến ngày 18/11/2022) tại TP.HCM, Việt Nam;
 • Phẫu thuật – trực tiếp và mô phỏng;
 • Các hội thảo chuyên môn về: tạo hình vành tai, thính học, giọng nói, điều dưỡng, dinh dưỡng và sức khỏe răng miệng;
 • Hội thảo chăm sóc bệnh nhân cho cha mẹ;
 • Trợ cấp phí cho bệnh nhân làm xét nghiệm thính giác
 • Cũi trẻ em – hai chiếc đã được đặt hàng.

Inaugural 2019 Fundraising Luncheon raised $18,171.02!!! Check out photo gallery of event.

Special performance at luncheon by Thai-Hoa Le.

Khai mạc Tiệc gây quỹ năm 2019 đã quyên góp được $18,171.02!!! Hãy xem liền những hình ảnh của sự kiện này. Buổi biểu diễn đặc biệt bởi Le Thai-Hoa tại tiệc trưa này.

2022 Fundraising Dinner / Tiệc tối gây quỹ

10-course menu:

 • Four Treasure Cold Cut Platter (picture below)
 • Spicy Dry Garlic Prawns (picture below)
 • Fish Maw & Chicken Soup
 • Beef Tenderloin Chinese Style
 • Mixed Mushroom with Vegetable
 • Crispy Roasted Chicken
 • Pineapple Chicken Fried Rice
 • Braised E-Fu Noodles
 • Dessert of the Day
 • 2 Kinds of Patries

Cash bar for wine & beer / Quầy bar phục vụ rượu và bia.

Planet Smile 2022 Fundraising Dinner image
Planet Smile 2022 Fundraising Dinner image